Umělecká instalace upozorňuje na fake news díky datům z Mediaboardu
13. dubna 2023

Umělecká instalace upozorňuje na fake news díky datům z Mediaboardu

Reference

Umělec Jakub Nepraš je tvůrcem projektu s názvem Viditelnost, který po dobu jednoho roku bude osvětlovat podloubí u Městské knihovny v Praze. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací současného globalizovaného světa na základě dat z Mediaboardu.

Dílo se zabývá fenoménem falešných zpráv, tzv. fake news, které dokážou ovlivňovat mysl i chování člověka. Zneužívají a manipulují, většinou pro tržní nebo politický zájem zainteresovaných skupin, které v nich ne každý rozpozná. 

Video-objekt Viditelnost připomínající městskou lampu má symbolicky jako detektor počasí varovat před zvýšenou aktivitou českých dezinformačních portálů. Vždy, když lampa dostane ze sítě varovný impuls o nové aktivitě manipulativních webů, přijde bouře a sníží se viditelnost ve veřejném prostoru okolo ní. A právě impulsy přicházejí z dat aplikace Mediaboard, která využívá inteligentní algoritmy a dokáže podobné zprávy rychle zachytit. 

Bezprostřední blízkost Mariánského náměstí, kde sídlí pražský magistrát, státní i městské knihovny, galerie, významné společenské i kulturní instituce, je pro umístění instalace klíčová. Je to místo, kde se střetává svět archivovaných informací s nejaktuálnějším děním v Praze.

„Vizualizace roje falešných informací v bouři, která zastiňuje jasné světlo lampy a může návštěvníka překvapit při procházení podloubí, je signifikantní pro proces, jakým se na nás falešné zprávy snaží působit. Zastínit jasný úsudek a mysl, abychom podlehli klamavému přílivu neověřených a záměrně zkreslených či zcela lživých informací. V tomto mračnu zatemňujících obrazů a titulků je naší nadějí, že včas rozpoznáme původ fake news, rozptýlíme jejich stíny a vrátíme zpět jasnou viditelnost našemu okolí.“ uvádí k projektu kurátorka GHMP Marie Foltýnová.

Instalace je přístupná bez omezení. Objekt bude aktivní celodenně, ale doporučujeme návštěvu za soumraku či tmy.

~ Mediaboard Newsroom ~

Mediaboard je předním poskytovatelem pokročilých řešení v oblasti media intelligence navržených tak, aby firmám umožnily lépe se orientovat v dynamickém světě médií. Dáváme organizacím možnost získat cenné přehledy, sledovat mediální pokrytí, trendy v odvětví a činit informovaná rozhodnutí na základě našich chytrých dat.