Zaostřeno na strategii na sociálních sítích
28. února 2024

Zaostřeno na strategii na sociálních sítích

Znalosti a zkušenosti

Sociální sítě ovlivňují náš každodenní život. Utváří se na nich, co si myslíme, o čem mluvíme, a jaké informaci dáme význam. Uživatelé se přetahují o followery, porovnávají se dle počtu lajků, komentářů a sdílení. Jaké příležitosti a nástrahy na vás čekají v online prostoru?

strategie na sociálních sítích

Bez jasně nastavené vize jen těžko dosáhneme vytouženého cíle. To platí i u sebeprezentace na sociálních sítích. Vždy musíme vědět, co děláme, proč to děláme a čeho tím chceme dosáhnout.

Většina z vás jistě má obchodní strategii, ale už méně firem dává stejný důraz i na social media strategii. Ta by však v dnešní době, kdy se čím dál více záležitostí přesouvá na sociální sítě, neměla být opomíjena. Jinak se snadno může stát, že sice budete vyrábět skvělé věci, ale nikdo o nich nebude vědět.

Při tvorbě komunikační strategie byste měli zodpovědět 4 otázky:

 • Jak fungujeme teď? (analýza sociálních sítí)

 • Čeho potřebujeme dosáhnout? (cíle)

 • Jak toho dosáhneme? (strategie)

 • Jak to budeme měřit? (vyhodnocení)

Mnoho firem nemá vůbec žádnou strategii

Na začátek je nutné si uvědomit, že každá společnost je jiná a potřebuje jinou strategii. Není možné opisovat od ostatních hráčů na trhu. Vaší společnosti by totiž jejich úspěšná strategie nemusela přinést nic. Každá společnost má své vlastní individuální cíle, možnosti a potřeby, na základě kterých vytváří strategii.

Mnoho firem žádnou strategii nemá, anebo ji má jen velmi nekonkrétně definovanou. Pokud je to i váš případ, ničeho se nebojte a vrhněte se do prvního kroku – analýzy. Ta by měla předcházet zavádění jakýkoliv změn. Sedněte si a zjistěte, jak si stojíte. Jaká jsou vaše slabá a silná místa? Nebojte se jít do hloubky, možná narazíte na nečekaný problém, či naopak zjistíte, že si stojíte lépe, než jste si mysleli.

Než začnete s analýzou, řekněte si, co potřebujete, a za jakým cílem ji děláte. Máte například publikum na sociálních sítích, které se vám nedaří oslovit? Potřebujete obecně zlepšit marketing na sociálních sítích? Nebo se chcete začít více orientovat na vizuální obsah? Udělejte si z toho cíl.

TIP: Zajímá vás, jak si vaše značka stojí mezi lidmi? Udělejte si průzkum. Nemusí jít o velký nákladný výzkum. Stačí se zeptat na pár otázek mezi vašimi klienty či několika lidí na ulici. Na základě takového pilotního výzkumu se můžete rozhodnout, jestli chcete investovat do nákladného průzkumu, nebo jste již získali odpovědi na své otázky.

Strategie na sociálních sítích

Jaké jsou vaše cíle?

Při vytyčení cílů mějte na paměti, že by měly být jasně a přesně nadefinované:

 • S – specifické (specific)

 • M – měřitelné (measurable)

 • A – dosažitelné (achievable)

 • R – relevantní (relevant)

 • T – časově ohraničené (time framed)

Cíle by měli být specifické, tedy jasně zacílené na to, co chceme získat/zjistit. Také by měla existovat možnost výsledky měřit. Je možné k tomu využít různé metriky či monitorovací nástroje. Dobrou metrikou je měření zapojení lidí do interakce, kdy vyfiltrujeme fanoušky, které opravdu zajímá obsah sdílený danou společností.

TIP: Mediaboard umí zachytit, o čem lidé komunikují, co říkají o vás a o vaší konkurenci, co konkurenci funguje, a co naopak ne, a také to, jaká témata se v mediálním prostoru vašeho oboru řeší.

Dobře vytyčený cíl je dosažitelný. Je důležité průběžně sledovat, jak se nám daří vytyčenou strategii naplňovat a nebát se případně do ní zasáhnout a lépe definovat cíl na základě průběžných výsledků.

Důležité je myslet i na relevanci cílů. Ty by měly odpovídat tomu, čemu se společnost věnuje a co pomůže v jejím růstu. Pro vyhodnocení úspěšnosti kampaně je důležité ji mít časově vymezenou a mít jasně stanovené termíny, ve kterých si zrekapitulujeme dosavadní průběh.

Zaostřeno na strategii

Když se blíže podíváme na samotnou strategii, tak bychom měli být schopni odpovědět na následující otázky:

 • Jaké sociální sítě budeme používat?

 • Kdo za ně bude zodpovědný?

 • Správa sociálních sítí – Jaký obsah na ně budeme dávat?

 • Jaká pravidla nastavíme?

 • Kolik vyčleníme peněz, času a lidí?

 • Co budeme řešit externě?

 • Jaké nástroje budeme používat?

 • Co budeme vyhodnocovat?

Při výběru sociální sítě, kterou budeme používat, bychom měli mít na mysli především cílovou skupinu, kterou potřebujeme oslovit. Facebook používá široké spektrum lidí, na LinkedInu se můžeme potkat například s obchodními partnery a na Instagramu zacílit na mladé lidi. Důležité je si také uvědomit, jestli máme dostatek obsahu, který bychom mohli sdílet na jednotlivé sociální sítě. Instagram či YouTube jsou orientované spíš vizuálně, Twitter, Facebook a LinkedIn spíše uvítají textové příspěvky.

Pokud chcete mít kvalitní sociální sítě, je důležité být připraven do nich investovat. Finanční otázka se netýká jen placených kampaní, ale měli byste do ní zahrnout i platy zaměstnanců spravující sociální sítě, externí společnosti či programy, které využíváte. Můžete využívat například analytické nástroje, mezi které patří i náš monitoring sociálních sítí, nebo pomocníky s vytvářením obsahu (naplánování příspěvků, publikační plány).

K vyhodnocení kampaně nejlépe poslouží již zmiňované množství zapojených lidí do interakce. Kvalitní fanoušek interaguje se sdíleným obsahem, pomáhá ho šířit dál, mluví o dané značce. Nejde tedy o to, kolik má naše stránka fanoušků stránky, ale zajímají nás zejména ti, kteří komentují, lajkují příspěvky, zhlédnou publikované video a v ideálním případě se i prokliknou na web a stanou se našimi zákazníky.

Strategie na sociálních sítích

Sociální sítě jsou nedílnou součástí dnešní doby

Vytvořit úspěšný profil na sociální síti není jednoduchý úkol. Nicméně v současné době jsou sociální sítě neustále s námi na obrazovkách našich mobilních telefonů, počítačů či tabletů. Není proto možné je opomínat v komunikaci se zákazníky. Používejte je, učte se s nimi, analyzujte je a optimalizujte vaší komunikaci. 

TIP: Některé firmy spolupracují s influencery, aby rozšířili povědomí o své značce. Pokud hledáte influencera, podívejte se mezi Vaše zákazníky. Není mezi nimi někdo vlivný, kdo by propagoval Vaši značku „opravdově“ a měl k ní pozitivní vztah? V aplikaci Mediaboard se můžete podívat na influence score, tedy dosah jednotlivých lidí, v rámci monitoringu sociálních sítí.

~ Mediaboard Newsroom ~

Mediaboard je předním poskytovatelem pokročilých řešení v oblasti media intelligence navržených tak, aby firmám umožnily lépe se orientovat v dynamickém světě médií. Dáváme organizacím možnost získat cenné přehledy, sledovat mediální pokrytí, trendy v odvětví a činit informovaná rozhodnutí na základě našich chytrých dat.