Jak vytvořit CSR projekt a jak jej komunikovat?
28. února 2024·Tereza Žižlavská

Jak vytvořit CSR projekt a jak jej komunikovat?

Znalosti a zkušenosti

75 % populace si podle výzkumu agentury Ipsos myslí, že společenská odpovědnost firem je stále důležitější téma. Jak ale uchopit CSR v hazardním průmyslu a jak jej správně komunikovat veřejnosti?

Během dvanáctého PR Brunche vystoupil manažer oddělení komunikace skupiny Tipsport Václav Sochor, který hovořil o tom, jak od základu vymyslet CSR projekt na míru společnosti a jak jej správně medializovat.

CSR – Co to je?

CSR (Corporate Social Responsibility) neboli společenská odpovědnost firem vzniká, když firma vedle zisku hledí také na ekologická a společenská hlediska svého podnikání. S dobře promyšleným CSR lze zlepšit reputaci celé firmy a získat i jistou výhodu nad konkurencí, kterou společenská odpovědnost nezajímá.

Určení cílů CSR aktivity

Před samotným vymýšlením CSR aktivity je potřeba určit si její cíle. Je dobré začít například úvahou nad tím, co chce daná společnost komunikovat. Přeje si zvýšit povědomí o nějakém tématu? Chce změnit způsob, jakým je na toto téma nahlíženo? Chce zvýšit zájem veřejnosti o něco, co jí přijde důležité?

Samotné cíle se mohou dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé cíle může patřit mimo jiné i vytvoření samotné aktivity nebo sjednocení více různých projektů do jednoho. Dlouhodobé cíle se mohou zaměřit například na zvýšení povědomí o značce a vybudování jejího dobrého jména nebo dosažení určité změny ve společnosti.

Výběr společensky odpovědného projektu

Agentura Ipsos v rámci svého výzkumu zjistila, že velké firmy by podle lidí měly v rámci společenské odpovědnosti podporovat ochranu životního prostředí (51 %), férové chování k zaměstnancům (48 %) a vzdělávání (30 %). Zároveň se však ukázalo, že lidé očekávají, že se firmy budou primárně věnovat tématu, k němuž mají nejblíže a dobře mu rozumí.

Toto zjištění podporuje i statistika z roku 2017, podle níž se na primární obor dané firmy specializovalo 76 % CSR projektů. Stále větším trendem je navíc tvorba vlastních projektů – firmy už nechtějí jednoduše posílat peníze na charitu, ale přejí si vytvářet vlastní aktivity, které by s nimi byly spojovány.

Konkrétním příkladem může být projekt Tipsport pro legendy. Ten musel splňovat několik základních podmínek: být dobročinný a být zaměřený na sport, protože Tipsport se věnuje sportovnímu sázení.

Dále bylo potřeba definovat skupinu obyvatel, které se bude týkat. Z té byly vyřazeny děti, protože se jedná o byznys zaměřený na dospělé. Posledním důležitým prvkem byla podmínka snadné medializace. Společnost se proto rozhodla zaměřit na důchodce. Spojením těchto prvků vznikl projekt Tipsport pro legendy, který má za cíl zaznamenat paměti kdysi úspěšných sportovců, na které se postupem času zapomnělo.

csr

Komunikace

Máte-li již vybraný projekt, je potřeba jej medializovat. Z průzkumu Ipsosu totiž vyplývá, že například v oblasti finančních institucí má 70 % populace pocit, že nemá dostatek informací o jejich společensky odpovědných aktivitách. Pokud ale společnosti chtějí pomocí podobných činností dosáhnout určitých výsledků, měly by komunikaci věnovat značnou pozornost.

  • Na začátku je nutné zvážit cíle projektu, jeho zaměření a cílovou skupinu a podle toho následně vybrat vhodná média pro propagaci. Pokud je aktivita zaměřena na sport a cílovou skupinou jsou dospělí, pak se nehodí, aby se objevila v dětském časopise. U starších ročníků je zase méně pravděpodobné, že se o projektu dozví například na Instagramu.

  • Důležité jsou také kvalitní podklady – videa, fotografie a texty, s nimiž mohou novináři dále pracovat. Je možné pořádat nebo třeba sponzorovat akce, které souvisí s tematikou daného projektu. Pokud existuje organizace, která se danému tématu již věnuje, může firma zvážit také možnost spolupráce.

  • Firmy by neměly zapomínat ani na své zaměstnance nebo klienty. Existuje způsob, jak je do projektu zapojit? Měli by o to vůbec zájem?

Dostat CSR projekt do povědomí veřejnosti může být běh na dlouhou trať. Je proto důležité stanovit si krátkodobé a dlouhodobé cíle a následně vytvořit takovou aktivitu, která bude ladit se zaměřením a filozofií firmy.


Jak může Mediaboard pomoci v oblasti CSR?

Mediaboard může být nápomocný v oblasti CSR tím, že dodá data pro efektivní komunikaci a šíření informací o CSR aktivitách firmy. S pomocí Mediaboardu mohou firmy snadno informovat jak interní, tak externí stakeholdery o svých CSR iniciativách, úspěších a plánovaných akcích. To pomáhá v budování transparentnosti a důvěry mezi firmou a jejími zákazníky, zaměstnanci a širší veřejností.

V oblasti spokojenosti zákazníků Mediaboard umožňuje firmám efektivně sdílet příběhy zákazníků nebo třeba příklady pozitivních interakcí na sociálních sítích. Díky našemu monitoringu médií a publikační platformě můžete jednoduše vše sdílet a být vždy v obraze. Podpoříte image firmy jakožto značky, která si váží svých zákazníků, a je odhodlána řešit jejich potřeby a stížnosti s respektem.

V rámci etického marketingu může Mediaboard sloužit jako platforma pro sdílení marketingových kampaní, které jsou v souladu s hodnotami společenské odpovědnosti firmy, a tím podporovat pozitivní vnímání značky.

Ve sféře udržitelnosti Mediaboard poskytuje nástroj pro prezentaci aktivit firmy v oblasti udržitelné spotřeby či zapojení se do různých komunit. Firmy mohou prostřednictvím publikační platfromy platformy zveřejňovat například tiskové zprávy o svých iniciativách, jako je snížení produkce odpadů, podpora místních komunitních projektů nebo zapojení do programů pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Mediaboard poskytuje silný nástroj pro podporu a rozvoj CSR aktivit firmy skrze monitoring médií a publikační platformu, což umožňuje efektivní komunikaci a podporuje budování pozitivního obrazu značky v očích veřejnosti.

Výzkumy Ipsos:

~ Mediaboard Newsroom ~

Mediaboard je předním poskytovatelem pokročilých řešení v oblasti media intelligence navržených tak, aby firmám umožnily lépe se orientovat v dynamickém světě médií. Dáváme organizacím možnost získat cenné přehledy, sledovat mediální pokrytí, trendy v odvětví a činit informovaná rozhodnutí na základě našich chytrých dat.