Co je GRP a k čemu slouží?
28. února 2024·Tereza Žižlavská

Co je GRP a k čemu slouží?

Slovníček

Proč je důležitě vědět, co je GRP a TRP a jak ho můžete vypočítat?

GRP (Gross rating point) je kumulovaná sledovanost v populaci nebo cílové skupině –⁠ to nám poví výpočet tzv. GRP. Veličina nám popisuje zásah PR kampaně na vzorku široké nebo také univerzální cílové skupině, která odpovídá celkové populaci obyvatel starších 15 let. Jedná se tedy o „koupěschopné“ obyvatelstvo, na které má cenu směřovat naše marketingové aktivity.

Jak vypočítat GRP?

Výpočet získáme součtem sledovaností ratingů jednotlivých inzerátů v kampani. Stačí nám k tomu dva údaje. První reach = dosah, násobíme s průměrnou frekvencí zásahu. Jednoduchý příklad: Naše kampaň má dosah 15 % na určenou cílovou skupinu, průměrná frekvence zásahu je 5 (tj. zasáhne cílovou skupinu 5krát). Tyto dvě čísla spolu vynásobíme (15 x 5) a vyjde nám GRP 75. Většina výpočtů GRP se pohybuje kolem 100.

GRP a TRP

GRP (Gross rating point) je výpočet kumulované sledovanosti v určitém vzorku cílové skupiny. TRP (Target Rating Point) je často s GRP spojováno. Musíme si určit, o jakou část populace nám jde, např. ženy ve věku od 20–⁠40 let, a podle toho určit procento sledovanosti. Vztah mezi GRP a TRP určuje tzv. afinita neboli míra vhodnosti.

~ Mediaboard Newsroom ~

Mediaboard je předním poskytovatelem pokročilých řešení v oblasti media intelligence navržených tak, aby firmám umožnily lépe se orientovat v dynamickém světě médií. Dáváme organizacím možnost získat cenné přehledy, sledovat mediální pokrytí, trendy v odvětví a činit informovaná rozhodnutí na základě našich chytrých dat.